Firmaet Vårdal Tekniske ble startet i 1984. Vårdal Tekniske var opprinnelig en kombinert salgs- og servicebedrift for kontor- og bankmaskiner.  Etter noen år ble satsingen dreiet mer mot salg av kassaregister, butikkdata, betalingsterminaler og kassadisker. Gjennom den teknologiske utviklingen i bransjen har Vårdal Butikkdata tilpasset seg de krav som stilles av kundene. Nærheten til bedriftene og god service har vært og er det viktigste for Vårdal Butikkdata.

Vi skal sikre at kundene får den beste løsningen tilpasset sitt behov og har maksimal oppetid.

Vi skal skape langsiktige fordeler for våre kunder.